4 и 5- звездни хотели привличат чуждестранните туристи в България

Близо 73% от нощувките реализирани от чуждестранни туристи в България през Септември 2017, са били в хотели 4 и 5 звезди.

Според информация от същия източник, към Септември 2017, местата за краткосрочна почивка или подслон с над 10 легла / в това число хотели, хостели, мотели, къмпинги, планински хижи и др./ са наброявали 2730. Общият брой стаи в тях е 128 000, а леглата са 285 000. Сравнено със Септември 2016- та, увеличението в броя места за настаняване е с 0,1%, а ръстът в броя на леглата е 2,5%.
Броят нощувки за Септември 2017 също бележи ръст, спрямо година по- рано, а именно: 3 мил. и 89 хил. или с половин % повече от Септември 2016, като най- голямо е увеличението / с почти 4%/ при хотелите с 4 и 5 звезди.

През Септември 2017- та, в споменатите четири и 5- звездни хотели са реализирани близо 73% от нощувките на чуждестранни туристи. За Български туристи, този процент е 33. Що се отнася до местата за настаняване с категоризация 3*, там съотношението е: 22% посещаемост от чуждестранни туристи и 29% от Българи. А в местата за подслон и почивка с 1 и 2* са нощували почти 6% гости от чужбина и 38% родни туристи.

Статистиката сочи, че през месец Септември ' 17, броят на настанените гости в местата за почивка нараства с 2%, спрямо месец Септември предходната година, достигайки цифрата 798 000. По този начин е отбелязан ръст от 5% за чужденци, но и намаление с 2% за Българи. През същия този месец Септември 2017, броят на Българските туристи избрали да почиват в България е бил 361 000, като периодът на престой е бил средно 2,5 нощувки. От своя страна, гостите от чужбина са реализирали 436 000 нощувки в хотели с 4 и 5 звезди, прекарвайки в тях средно по 5,2 нощувки.

През същият този Септември 2017- та год., общата заетост на легловата база е достигнала малко повече от 37%, което е с близо 2% намаление, спрямо Септември миналата година. Логично, най- голям дял заемат високо- категорийните хотели с 4 и 5* / почти 51%/, следвани от три- звездните хотели / 32,4%/ и от хотели с 1 и 2* / 20,3%/.

Във финансов аспект данните са следните- Септември 2017 е акумулирал приходи от туризъм в размер на 152,6 млн. лв. Това е с почти 5% повече спрямо Септември ' 16. Увеличението се дължи главно на гости от чужбина. Те са похарчили с 5,6% повече, а що се отнася до Българските туристи- при тях увеличението е с 1%.
Абонирайте се за нашият бюлетин: